შენადუღი ბადე

შენადუღი ბადე

კავკას მეტალი გთავაზობთ საკუთარი წარმოების შენადუღი ბადეების დამზადებას როგორც ცივადნაგლინი არმატურის, ასევე ჩვეულებრივი და მოთუთიებული მავთულისგან. გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი სტანდარტული ფორმატის ბადეებისა, გთავაზობთ სპეციალური სიგრძისა და სიგანის ფროდუქციის წარმოებას, უჯრების უნიკალურ ზომებს, მოთხოვნის შესაბამისად: სიგრძე < 6000 მმ, სიგანე < 2400 მმ, უჯრედის სიგრძე > 50 მმ და უჯრედის სიგანე > 100 მმ

დასახელებადიამეტრი (მმ)სიგრძე-სიგანე (მ)უჯრედის ზომა (მმ)ღერების რაოდენობაცალის ფორმატი (მ²)მ²-ის ფასი (₾)
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)3*3სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)1.26
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)3*3სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა16*40ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)1.68
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)3*3სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)100-100ღერების რაოდენობა22*60ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)2.52
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)3.5*3.5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)1.71
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)3.5*3.5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა16*40ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)2.28
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)3.5*3.5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)100-100ღერების რაოდენობა22*60ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)3.42
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)4*4სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2უჯრედის ზომა (მმ)250-250ღერების რაოდენობა8*16ცალის ფორმატი (მ²)8მ²-ის ფასი (₾)1.87
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)4*4სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა9*18ცალის ფორმატი (მ²)8მ²-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)4*4სიგრძე-სიგანე (მ)3 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა10*14ცალის ფორმატი (მ²)6მ²-ის ფასი (₾)2.15
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)4*4სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)2.23
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)4*4სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა16*40ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)2.97
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)4*4სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)100-100ღერების რაოდენობა22*60ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)4.27
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)5*5სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2უჯრედის ზომა (მმ)250-250ღერების რაოდენობა8*16ცალის ფორმატი (მ²)8მ²-ის ფასი (₾)2.78
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)5*5სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა9*18ცალის ფორმატი (მ²)8მ²-ის ფასი (₾)3.05
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)5*5სიგრძე-სიგანე (მ)3 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა10*14ცალის ფორმატი (მ²)6მ²-ის ფასი (₾)3.19
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)5*5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.15უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა10*30ცალის ფორმატი (მ²)12.9მ²-ის ფასი (₾)3.19
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)5*5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა10*29ცალის ფორმატი (მ²)12მ²-ის ფასი (₾)3.25
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)5*5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)3.3
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)5*5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა16*40ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)4.4
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)5*5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)100-100ღერების რაოდენობა24*60ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)6.6
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6*6სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2უჯრედის ზომა (მმ)250-250ღერების რაოდენობა8*16ცალის ფორმატი (მ²)8მ²-ის ფასი (₾)3.99
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6*6სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა9*18ცალის ფორმატი (მ²)8მ²-ის ფასი (₾)4.38
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6*6სიგრძე-სიგანე (მ)3 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა10*14ცალის ფორმატი (მ²)6მ²-ის ფასი (₾)4.59
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6*6სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)4.75
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6*6სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2.15უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა14*26ცალის ფორმატი (მ²)8.6მ²-ის ფასი (₾)6.18
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6*6სიგრძე-სიგანე (მ)5 X 2.15უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა14*33ცალის ფორმატი (მ²)10.75მ²-ის ფასი (₾)6.23
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6*6სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა16*40ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)6.34
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6*6სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)100-100ღერების რაოდენობა22*60ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)9.11
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6.5*6.5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 1.7უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა8*30ცალის ფორმატი (მ²)10.2მ²-ის ფასი (₾)5.42
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)6.5*6.5სიგრძე-სიგანე (მ)5 X 2.15უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა14*33ცალის ფორმატი (მ²)10.75მ²-ის ფასი (₾)7.33
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)7.5*7.5სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა9*18ცალის ფორმატი (მ²)8მ²-ის ფასი (₾)6.69
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)7.5*7.5სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)7.43
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)8*8სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)8.46
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)8*8სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა16*40ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)11.28
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)8*8სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)100-100ღერების რაოდენობა22*60ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)16.21
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)9.5*9.5სიგრძე-სიგანე (მ)4 X 2უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა9*18ცალის ფორმატი (მ²)8მ²-ის ფასი (₾)10.73
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)10*10სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)13.21
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)10*10სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა16*40ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)17.61
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)10*10სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)100-100ღერების რაოდენობა22*60ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)26.42
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)12*12სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)200-200ღერების რაოდენობა12*30ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)19.01
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)12*12სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)150-150ღერების რაოდენობა16*40ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)25.35
დასახელებაშენადუღი ბადედიამეტრი (მმ)12*12სიგრძე-სიგანე (მ)6 X 2.4უჯრედის ზომა (მმ)100-100ღერების რაოდენობა22*60ცალის ფორმატი (მ²)14.4მ²-ის ფასი (₾)38.02