არმატურა

არმატურა

კავკას მეტალი გთავაზობთ EN 10080:2005 ევროპული სტანდარტის B400B; B500A; B500B და B500C კლასის საკუთარი და სამამულო წარმოების, ასევე იმპორტულ პერიოდული პროფილის არმატურას. აღნიშნული საქონლის გამოყენების ძირითად სფეროს წარმოადგენს სამშენებლო სექტორი. არმატურის გარეშე შეუძლებელია ნებისმიერი სახის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციისა და ნაკეთობის დამზადება

დასახელებაკლასიმწარმოებელიდიამეტრი (მმ)სიგრძე (მ)მ-ის წონა (კგ)კგ-ის ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)5სიგრძე (მ)6მ-ის წონა (კგ)0.155კგ-ის ფასი (₾)2.13
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)6სიგრძე (მ)6მ-ის წონა (კგ)0.222კგ-ის ფასი (₾)2.13
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)7.5სიგრძე (მ)6მ-ის წონა (კგ)0.347კგ-ის ფასი (₾)2.13
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)9.5სიგრძე (მ)6მ-ის წონა (კგ)0.557კგ-ის ფასი (₾)2.13
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)11.5სიგრძე (მ)6მ-ის წონა (კგ)0.816კგ-ის ფასი (₾)2.13
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)8სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.395კგ-ის ფასი (₾)2.11
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)10სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.617კგ-ის ფასი (₾)2.11
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)12სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.888კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)14სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)1.21კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)16სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)1.58კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)18სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)20სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2.47კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)22სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2.99კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)25სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)3.86კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)28სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)4.84კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)32სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)6.32კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)8სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.395კგ-ის ფასი (₾)2.19
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)10სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.617კგ-ის ფასი (₾)2.11
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)12სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.888კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)14სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)1.21კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)16სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)1.58კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)18სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)20სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2.47კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)22სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2.99კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)25სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)3.86კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)28სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)4.84კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)32სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)6.32კგ-ის ფასი (₾)2.05
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)8სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.395კგ-ის ფასი (₾)2.51
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)10სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.617კგ-ის ფასი (₾)2.48
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)12სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)0.888კგ-ის ფასი (₾)2.43
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)14სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)1.21კგ-ის ფასი (₾)2.43
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)16სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)1.58კგ-ის ფასი (₾)2.43
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)18სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2კგ-ის ფასი (₾)2.43
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)20სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2.47კგ-ის ფასი (₾)2.43
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)22სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)2.99კგ-ის ფასი (₾)2.43
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)25სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)3.86კგ-ის ფასი (₾)2.43
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)28სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)4.84კგ-ის ფასი (₾)2.43
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)32სიგრძე (მ)12მ-ის წონა (კგ)6.32კგ-ის ფასი (₾)2.43