არმატურა

არმატურა

კავკას მეტალი გთავაზობთ EN 10080:2005 ევროპული სტანდარტის B400B; B500A; B500B და B500C კლასის საკუთარი და სამამულო წარმოების, ასევე იმპორტულ პერიოდული პროფილის არმატურას. აღნიშნული საქონლის გამოყენების ძირითად სფეროს წარმოადგენს სამშენებლო სექტორი. არმატურის გარეშე შეუძლებელია ნებისმიერი სახის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციისა და ნაკეთობის დამზადება

დასახელებაკლასიმწარმოებელიდიამეტრი (მმ)სიგრძე (მ)წონა (კგ)მეტრაჟი (მ)ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)5სიგრძე (მ)6წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)6სიგრძე (მ)6წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)7.5სიგრძე (მ)6წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)9.5სიგრძე (მ)6წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Aმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)11.5სიგრძე (მ)6წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)8სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)10სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)12სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)14სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)16სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)18სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)20სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)22სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)25სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)28სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელითურქეთიდიამეტრი (მმ)32სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)8სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)10სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)12სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)14სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)16სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)18სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)20სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)22სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)25სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)28სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელირუსთავის ფოლადიდიამეტრი (მმ)32სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)8სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)10სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)12სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)14სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)16სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)18სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)20სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)22სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)25სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)28სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაარმატურაკლასიB500Bმწარმოებელიუკრაინადიამეტრი (მმ)32სიგრძე (მ)12წონა (კგ)
მეტრაჟი (მ)
ფასი (₾)