ხამუტი

ხამუტი

დასახელებადიამეტრი (მმ)ზომა (სმ)ცალის წონა (კგ)ცალის ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)15*15ცალის წონა (კგ)0.08ცალის ფასი (₾)0.18
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)20*20ცალის წონა (კგ)0.1ცალის ფასი (₾)0.22
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)25*25ცალის წონა (კგ)0.12ცალის ფასი (₾)0.27
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)30*30ცალის წონა (კგ)0.14ცალის ფასი (₾)0.31
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)40*40ცალის წონა (კგ)0.18ცალის ფასი (₾)0.4
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)15*15ცალის წონა (კგ)0.12ცალის ფასი (₾)0.28
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)20*20ცალის წონა (კგ)0.15ცალის ფასი (₾)0.35
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)25*25ცალის წონა (კგ)0.18ცალის ფასი (₾)0.42
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)30*30ცალის წონა (კგ)0.22ცალის ფასი (₾)0.48
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)40*40ცალის წონა (კგ)0.28ცალის ფასი (₾)0.62
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)15*15ცალის წონა (კგ)0.18ცალის ფასი (₾)0.4
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)20*20ცალის წონა (კგ)0.22ცალის ფასი (₾)0.5
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)25*25ცალის წონა (კგ)0.27ცალის ფასი (₾)0.6
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)30*30ცალის წონა (კგ)0.31ცალის ფასი (₾)0.7
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)40*40ცალის წონა (კგ)0.4ცალის ფასი (₾)0.9
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)15*15ცალის წონა (კგ)0.278ცალის ფასი (₾)0.62
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)20*20ცალის წონა (კგ)0.347ცალის ფასი (₾)0.78
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)25*25ცალის წონა (კგ)0.416ცალის ფასი (₾)0.93
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)30*30ცალის წონა (კგ)0.486ცალის ფასი (₾)1.09
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)40*40ცალის წონა (კგ)0.625ცალის ფასი (₾)1.4
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)15*15ცალის წონა (კგ)0.32ცალის ფასი (₾)0.71
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)20*20ცალის წონა (კგ)0.4ცალის ფასი (₾)0.89
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)25*25ცალის წონა (კგ)0.47ცალის ფასი (₾)1.06
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)30*30ცალის წონა (კგ)0.55ცალის ფასი (₾)1.24
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)40*40ცალის წონა (კგ)0.71ცალის ფასი (₾)1.59