ხამუტი

ხამუტი

დასახელებადიამეტრი (მმ)ზომა (სმ)ცალობაწონა (კგ)ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)15*15ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)20*20ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)25*25ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)30*30ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)4ზომა (სმ)40*40ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)15*15ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)20*20ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)25*25ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)30*30ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)5ზომა (სმ)40*40ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)15*15ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)20*20ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)25*25ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)30*30ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)6ზომა (სმ)40*40ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)15*15ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)20*20ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)25*25ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)30*30ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)7.5ზომა (სმ)40*40ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)15*15ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)20*20ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)25*25ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)30*30ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებახამუტიდიამეტრი (მმ)8ზომა (სმ)40*40ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)