ფურცლოვანა

ფურცლოვანა

დასახელებატიპიზომა (მმ)ცალის წონა (კგ)ცალის ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცივადნაგლინიზომა (მმ)1.4*1000*2000ცალის წონა (კგ)21.98ცალის ფასი (₾)60.93
დასახელებაფურცლოვანატიპიცივადნაგლინიზომა (მმ)1.4*1250*2500ცალის წონა (კგ)34.34ცალის ფასი (₾)97.36
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.0*1000*2000ცალის წონა (კგ)31.4ცალის ფასი (₾)84.02
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.0*1000*2200ცალის წონა (კგ)34.54ცალის ფასი (₾)89.13
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.0*1000*2300ცალის წონა (კგ)36.11ცალის ფასი (₾)98.91
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.0*1250*2500ცალის წონა (კგ)49.06ცალის ფასი (₾)162.5
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.5*1250*2500ცალის წონა (კგ)61.33ცალის ფასი (₾)175.82
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.8*1250*2500ცალის წონა (კგ)68.69ცალის ფასი (₾)177.3
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)3.0*1250*2500ცალის წონა (კგ)73.59ცალის ფასი (₾)182.87
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)4.0*1500*6000ცალის წონა (კგ)282.6ცალის ფასი (₾)765.18
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)5.0*1500*6000ცალის წონა (კგ)353.25ცალის ფასი (₾)1170
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)6.0*1500*6000ცალის წონა (კგ)423.9ცალის ფასი (₾)1175.33
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)8.0*1500*6000ცალის წონა (კგ)565.2ცალის ფასი (₾)1549
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)10*1500*6000ცალის წონა (კგ)706.5ცალის ფასი (₾)1935.98
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)12*1500*6000ცალის წონა (კგ)847.8ცალის ფასი (₾)2702.43
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)14*1500*6000ცალის წონა (კგ)989.1ცალის ფასი (₾)3591.81
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)15*1500*6000ცალის წონა (კგ)1059.75ცალის ფასი (₾)3883.28
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)20*1500*6000ცალის წონა (კგ)1413ცალის ფასი (₾)3780.38