ფურცლოვანა

ფურცლოვანა

დასახელებატიპიზომა (მმ)ცალობაწონა (კგ)ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცივადნაგლინიზომა (მმ)1.4*1000*2000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცივადნაგლინიზომა (მმ)1.4*1250*2500ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.0*1000*2000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.0*1000*2200ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.0*1000*2300ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.0*1250*2500ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.5*1250*2500ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)2.8*1250*2500ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)3.0*1250*2500ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)4.0*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)5.0*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)6.0*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)8.0*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)10*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)12*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)14*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)15*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაფურცლოვანატიპიცხლადნაგლინიზომა (მმ)20*1500*6000ცალობა
წონა (კგ)
ფასი (₾)