მრგვალი რკინა

მრგვალი რკინა

კავკას მეტალი გთავაზობთ, მრეწველობისა და მშენებლობის სხვადასხვა დარგში, ლითონის კონსტრუქციებსა და მეტალის სხვადასხვა ნაკეთობებში გამოსაყენებელ ფოლადის, ცხლადნაგლინ, მრგვალი კვეთის წნულლებს

დასახელებაზომა (მმ)სიგრძე (მ)მეტრაჟი (მ)წონა (კგ)ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)10სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)12სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)14სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)16სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)18სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)20სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)22სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)24სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებამრგვალი რკინაზომა (მმ)30სიგრძე (მ)6მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)