P.V.C. ბადე

P.V.C. ბადე

დასახელებატიპიდიამეტრი (მმ)ხვიის ზომა (მ)უჯრედის ზომა (მმ)ხვიის ფართობი (მ²)მ²-ის ფასი (₾)
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)2.8 (1.8)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)4.77
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)2.8 (1.8)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)3.82
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)2.8 (1.8)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)3.47
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)2.8 (1.8)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)3.18
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)2.8 (1.8)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)2.73
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.0 (2.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)5.66
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.0 (2.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)4.53
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.0 (2.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)4.12
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.0 (2.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)3.78
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.0 (2.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)3.24
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.5 (2.5)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)8.24
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.5 (2.5)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)6.59
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.5 (2.5)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)5.99
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.5 (2.5)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)5.49
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)3.5 (2.5)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)4.71
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)4.0 (3.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)11.33
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)4.0 (3.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)9.06
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)4.0 (3.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)8.24
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)4.0 (3.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)7.55
დასახელებამავთულის ბადეტიპიP.V.C. მავთულიდიამეტრი (მმ)4.0 (3.0)ხვიის ზომა (მ)1.5 X 10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)6.47