ორტისებრი კოჭი

ორტისებრი კოჭი

კავკას მეტალი გთავაზობთ, EN 1993-1-1:2005+AC:2009 Sections 6.2 & 6.3, Profile type - IPE და ГОСТ 26020-83 სტანდარტების ცხლადნაგლინ, პარალელურ თაროებიან ორტესებრ კოჭებს. აღნიშნული საქონელი ფართოდ გამოიყენება მშენებლობისა და მრეწველობის სექტორში, მრავალი სახის სარემონტო-გამაგრებით სამუშაოებში, ასევე ლითონის კონსტრუქციებსა და სხვადასხვა სახის მეტალის ნაკეთობების დასამზადებლად

დასახელებაზომა (მმ)სიგრძე (მ)მეტრაჟი (მ)წონა (კგ)ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)100სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)120სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)IPA140სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)140სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)160სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)180სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)200სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)220სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)240სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)270სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)
დასახელებაორტესებრი კოჭიზომა (მმ)300სიგრძე (მ)12მეტრაჟი (მ)
წონა (კგ)
ფასი (₾)