გამომწვარი მავთული

გამომწვარი მავთული

დასახელებამწარმოებელიდიამეტრი (მმ)წონა (კგ)სიგრძე (მ)ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.2წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.5წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.6წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.7წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.8წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.9წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.0წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.1წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.2წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.3წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.4წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.5წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)3წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)3.5წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)4წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)5წონა (კგ)
სიგრძე (მ)
ფასი (₾)