გამომწვარი მავთული

გამომწვარი მავთული

დასახელებამწარმოებელიდიამეტრი (მმ)მ-ის წონა (კგ)კგ-ის ფასი (₾)
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.2მ-ის წონა (კგ)0.009კგ-ის ფასი (₾)2.49
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.5მ-ის წონა (კგ)0.014კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.6მ-ის წონა (კგ)0.016კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.7მ-ის წონა (კგ)0.018კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.8მ-ის წონა (კგ)0.02კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)1.9მ-ის წონა (კგ)0.023კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.0მ-ის წონა (კგ)0.025კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.1მ-ის წონა (კგ)0.028კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.2მ-ის წონა (კგ)0.03კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.3მ-ის წონა (კგ)0.033კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.4მ-ის წონა (კგ)0.036კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)2.5მ-ის წონა (კგ)0.039კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)3მ-ის წონა (კგ)0.056კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)3.5მ-ის წონა (კგ)0.076კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)4მ-ის წონა (კგ)0.099კგ-ის ფასი (₾)2.38
დასახელებაგამომწვარი მავთულიმწარმოებელიკავკას მეტალიდიამეტრი (მმ)5მ-ის წონა (კგ)0.155კგ-ის ფასი (₾)2.38