შავი მავთულის ბადე

შავი მავთულის ბადე

დასახელებატიპიდიამეტრი (მმ)ხვიის ზომა (მ)უჯრედის ზომა (მმ)ხვიის ფართობი (მ²)მ²-ის ფასი (₾)
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)1.8ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)2.68
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)1.8ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)2.14
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)1.8ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)1.95
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)1.8ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)1.78
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)1.8ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)1.53
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)3.3
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)2.64
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)2.4
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)2.2
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)1.89
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2.5ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)5.17
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2.5ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)4.13
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2.5ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)3.76
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2.5ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)3.44
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)2.5ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)2.95
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)3ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)7.44
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)3ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)5.95
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)3ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)5.41
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)3ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)4.96
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)3ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)4.25
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)4ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)40ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)13.22
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)4ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)50ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)10.58
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)4ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)55ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)9.61
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)4ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)60ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)8.81
დასახელებამავთულის ბადეტიპიშავიდიამეტრი (მმ)4ხვიის ზომა (მ)1.5x10უჯრედის ზომა (მმ)70ხვიის ფართობი (მ²)15მ²-ის ფასი (₾)7.55