მუშა

სამშენებლო სექტორის
სანდო პარტნიორი

კავკას მეტალთან B.2.B. ურთიერთობით ჩვენი პარტნიორებისთვის რეალური გახდა ისეთი პროექტების მშენებლობა, რომელთა განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა სხვა კონკურენტებთან თანამშრომლობით