კომპანიის ინფორმაცია

საფირმო სახელწოდება: შ.პ.ს. კავკას მეტალი

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205282308

იურიდიული მისამართი: თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი #36

ალტერნატიურლი მისამართი: თბილისი, ქიზიყის #44