კომპანიის ინფორმაცია

საფირმო სახელწოდება: შ.პ.ს. კავკას მეტალი

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205282308

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N36

ალტერნატიურლი მისამართი: ქ. თბილისი, ქიზიყის ქ. N 12