ჩვენს შესახებ

შ.პ.ს „კავკას მეტალი“ დაფუძნდა 2009 წელს. კომპანია არის OJSC “Arcelor Mittal Kryviy Rih” - ის ოფიციალური დილერი და მისი მოღვაწეობის ძირითადი მიმართულებაა მეტალის იმპორტი და შემდგომი დისტრიბუცია. სამშენებლო ბაზრის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, კვლევებისა და საწარმოო ტექნოლოგიების განვითარების შესწავლის საფუძველზე, 2011 წელს შ.პ.ს „კავკას მეტალ“ - მა დააფუძნა ლითონის სამშენებლო ნაკეთობათა საკუთარი საწარმო. 

ხარისხი
კომპანიას მიაჩნია, რომ მუდმივი სწრაფვა ხარისხისაკენ განსაზღვრავს საწარმოო პროცესისა და საბოლოო პროდუქტის ხარისხს, რაც აისახება კომპანიის კონკურენტუნარიანობასა და საქმიანობის ეფექტურობაზე. შ.პ.ს კავკას მეტალი - ს პროდუქცია სერტიფიცირებულია. 
საწარმოს ლაბორატორიაში მიმდინარეობს პროდუქციის ხარისხის მუდმივი კონტროლი. დამკვეთს სურვილისამებრ წარედგინება საბოლოო პროდუქტის ხარისხიანობის მაჩვენებელი (სერთიფიკატი).

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური და პასუხისმგებლობის მქონე კადრებისაგან. ჩვენის მთავარ პრიორიტეტებს წარმოადგენს მაღალი ხარისხი, შეკვეთის სწრაფად დასრულება, მაქსიმალური კომფორტის შექმნა დამკვეთისათვის.

ჩვენი მიზანი

კომპანიის პრიორიტეტს წარმოადგენს ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა წარმოებაში და მომსახურეობის ასორტიმენტის გაფართოება სამშენებლო ბაზარზე. ჩვენი მიზანია მოვახდინოთ საკუთრი ძალების ფართოდ რეალიზება. უახლესი ტექნოლოგიებისა და ჩვენს ხელთ არსებული რესურსის გამოყენებით შევქმნათ ყოველი თქვენგანისათვისათვის სასურველი, თქვენს ბიზნესზე და პირად საჭიროებაზე მორგებული პროდუქტი.